[STATS] - Sheffield Utd vs West Ham
 Sheffield Utd 0 : 0 West Ham - [Asian Handicap Stats]
Sheffield Utd West Ham
Total Bets:  486 (56%)  384 (44%)
Total Bets: 129 (57%) 96 (43%)
Total Staked: AB$21,600,000.00 (56%) AB$16,800,000.00 (44%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Sheffield Utd (56%)     ||      = West Ham (44%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Sheffield Utd (44%)     ||      = West Ham (56%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Sheffield Utd - 12 bets (48%)
AB$375,000.00 (44%)
West Ham - 13 bets (52%)
AB$475,000.00 (56%)
 No.  Tipsters: Odds
 12.   pfchws
8 days ago
  +1/4 @ 1.875
 15.   alvin79
8 days ago
  +1/4 @ 1.975
 16.   kt_sure_win818
8 days ago
  +1/4 @ 1.90
 20.   ALI-BABA
8 days ago
  +1/4 @ 1.975
 23.   KKLAM84
8 days ago
  +1/4 @ 1.95
 30.   gofela
8 days ago
  +1/4 @ 1.85
 32.   LOLOPAI
8 days ago
  +1/4 @ 1.85
 36.   sytang
8 days ago
  +1/4 @ 1.975
 37.   nggt
8 days ago
  +1/4 @ 1.875
 40.   TeddyZhou
8 days ago
  +1/4 @ 1.85
 41.   xanax
8 days ago
  +1/4 @ 1.975
 42.   gonofu
8 days ago
  +1/4 @ 1.85
 No.  Tipsters: Odds
 8.
8 days ago
  kkggyyii
  - 1/4 @ 2.075
 11.
8 days ago
  Aalborg81
  - 1/4 @ 1.95
 17.
8 days ago
  vlz
  - 1/4 @ 1.95
 18.
8 days ago
  hoongsiewlee
  - 1/4 @ 1.95
 22.
8 days ago
  Alextan9804
  - 1/4 @ 2.075
 26.
8 days ago
  Diego10
  - 1/4 @ 2.075
 31.
8 days ago
  yytay
  - 1/4 @ 2.125
 34.
8 days ago
  Gusto17
  - 1/4 @ 1.975
 38.
8 days ago
  COOL^PREDATOR
  - 1/4 @ 2.05
 39.
8 days ago
  spain
  - 1/4 @ 2.05
 44.
8 days ago
  apts16
  - 1/4 @ 1.925
 45.
8 days ago
  karentay
  - 1/4 @ 2.125
 46.
8 days ago
  tipstermusi
  - 1/4 @ 1.95